Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη παραμένει ένας ευνοϊκός προορισμός για άτομα που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, οι γυναίκες υπηκόων τρίτων χωρών (TCN) αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια για να ενταχθούν στην κοινότητα (δηλαδή υποχρεώσεις παιδικής μέριμνας, διακρίσεις λόγω φύλου).


Η δεύτερη διεθνική συνάντηση έργου του Erasmus+ KA2 Adult Project i-Welcome - Ενίσχυση της ένταξης των γυναικών μεταναστών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, Copertino στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2021. Λόγω περιορισμών για τον COVID-19, ορισμένοι από τους εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση ηλεκτρονικά.


Η συνάντηση παρείχε μια καλή ευκαιρία στους εταίρους να συζητήσουν και να οριστικοποιήσουν τις ενότητες μάθησης που αναπτύχθηκαν για τις γυναίκες του TCN, τη δομή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του έργου. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να είστε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητές μας!