ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Νοεμβρίου 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΗΣ: Διαδικτυακός

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου διοργανώθηκε ουσιαστικά στις 24 Νοεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους συμμετέχοντες οργανισμούς και συζήτησαν τους κύριους στόχους του έργου. Συζητήθηκαν και λύθηκαν σημαντικά θέματα για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης και τέθηκαν προθεσμίες για τις επικείμενες εργασίες.