Το Emphasys Centre, ιδρύθηκε το 1998, διαθέτει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης ΤΠΕ και ένα ερευνητικό κέντρο (VET Centre) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς και ένα Κέντρο Ερευνών της ΕΕ. Είναι στελεχωμένο με μια άρτια συγκροτημένη ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς σε κλάδους όπως: ΤΠΕ, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Νομική, Οικονομικά, Επιχειρήσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αρχιτεκτονική και Γραφιστική.

Το Emphasys οργανώνεται σε 4 διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A' Level Computer Science για φοιτητές ή το European Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, ενώ παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΤΠΕ περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα εκμάθησης STEAM και τη Μονάδα Εκπαίδευσης της ΕΕ, με επίκεντρο την παροχή μαθημάτων μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Το Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και σε άτομα από όλες τις ηλικίες και κοινωνικά στρώματα.

Η ΜΟΝΑΔΑ STEAM είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να προσφέρει μαθήματα σχετικά με το έργο σε νέους, συνδυάζοντας ρομποτική, τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Craftbot+ 3D και Κωδικοποίηση μέσω σχεδίασης βιντεοπαιχνιδιών, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εικονική πραγματικότητα Ακουστικά όπως το Oculus Rift S, με επικεφαλής πιστοποιημένους εκπαιδευτές «Lego Education Trainer». Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego Education: «Σύνδεση – Κατασκευή – Σκεφτείτε – Συνεχίστε», όπου οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν μια πρόκληση ανοιχτού τύπου που τους βάζει σε θέση αναζήτησης λύσης.

Η Διεύθυνση Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο μιας σειράς κονδυλίων (π.χ. Erasmus, AMIF, Justice) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παρέχει επίσης διοικητική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με τα χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τις πιλοτικές δοκιμές και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης, με βάση τις ανάγκες των διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός.

Το Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) μαζί με άλλους 25 οργανισμούς από την Ευρώπη με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για την Ψηφιακή Ατζέντα της Κύπρου.

Contact Person: Athos Charalambides (Director)

E-mail: info@emphasyscentre.com