Η Rinascita είναι ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός που επιδιώκει το ενδιαφέρον της κοινότητας για την ανθρώπινη προβολή και την κοινωνική ένταξη του πολίτη μέσα από διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην επαγγελματική ένταξη νέων και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Η δραστηριότητα στοχεύει στην απασχόληση νέων και μειονεκτούντων ατόμων, μέσω της δημιουργίας μόνιμων ευκαιριών απασχόλησης και την προώθηση της ανάπτυξης της επικράτειας μέσω κοινωνικών παρεμβάσεων.

Η αναφορά μας ήταν και θα είναι πάντα το άτομο στη μοναδικότητά του, το δικαίωμά του - καθήκον που πρέπει να εκπληρωθεί

Η Rinascita προωθεί ευκαιρίες απασχόλησης και σχέσεων για τους πιο αδύναμους προσφέροντας στους πελάτες ποιότητα, τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα ταυτόχρονα.

Contact Person: Antonio Palma (President)

E-mail: info@fondazionecharlemagne.org