Η Asserted Knowledge (AKNOW) είναι μια εταιρεία παροχής τεχνικών συμβούλων και προμήθειας προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ΤΠΕ υψηλής εξειδίκευσης και προσωπικό σε οργανισμούς. Μια σημαντική παροχή υπηρεσιών που διαφοροποιεί την AKNOW από άλλες συμβουλευτικές εταιρείες είναι η προσέγγισή μας στις αναφορές επιχειρηματικής ανάλυσης που βασίζεται στη χρήση της επιχείρησης Σημειώσεις Μοντελοποίησης Διαδικασιών (BPMN).

Το προσωπικό της AKNOW έχει πολυετή εμπορική εμπειρία στην υποστήριξη μεγάλων, πολυεθνικών εταιρειών ολοκλήρωσης ΤΠΕ και βαθιά εμπειρία στο συντονισμό πολλών δημοσίως χρηματοδοτούμενων έργων από το Framework Programme 6, 7 και το Life Long Programme. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της AKNOW επικεντρώνονται στην εκπαίδευση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών για την ηλεκτρονική μάθηση, εξατομικευμένες προσεγγίσεις κατάρτισης, παροχή στοχευμένης κατάρτισης βιωσιμότητας σε ΜΜΕ και μεθοδολογιών και εργαλείων διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας που επικεντρώνονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και βέλτιστες πρακτικές/προγράμματα διδαγμάτων».