По време на срещата партньорите представиха участващите организации и обсъдиха основните цели на проекта. Бяха обсъдени и разрешени важни въпроси за следващите стъпки от изпълнението и бяха определени срокове за предстоящите задачи.