Въпреки факта, че Европа остава благоприятна дестинация за хора, търсещи по-добро бъдеще, жените от трети страни са изправени пред множество пречки за интегриране в общността (напр. задължения за грижи за деца, дискриминация по пол).


Втората транснационална проектна среща на Erasmus+ KA2 проект за възрастни i-Welcome - Подсилване на интеграцията на жените мигранти в обществото и трудовия пазар се проведе в Италип, Копертино, на 16 и 17 ноември 2021 г. Поради ограниченията на COVID-19, някои от партньорите се присъединиха към срещата онлайн.


Срещата предостави добра възможност за партньорите да обсъдят и финализират учебните модули, разработени за жени от трети страни, структурата на платформата за електронно обучение и да планират следващите стъпки на проекта. Следвайте ни в нашите социални медии, за да сте в крак с нашите дейности!