Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е неправителствена организация в обществена полза, която предоставя широк спектър от качествени услуги на фирмите с цел подпомагане развитието и разширяването на бизнеса им, както в страната, така и в международен план. Проактивно допринася за икономическото развитие на област Русе в България, осигурява подкрепа и представителство на бизнеса и предприемачите на регионално и национално ниво чрез националната мрежа на търговско-промишлените камари и Европейската мрежа BIC.

Лице за контакт: Mr. Milen Dobrev (Executive Director)

E-mail: mdobrev@rcci.bg