Pistes-Solidaires е асоциация, която развива своите проекти и действия според 4-те стълба на образованието на UNESCO: научете се да знаете, научете се да бъдете, научете се да правите, научете се да живеете заедно с другите. Нашата цел е да направим възможно всички млади хора да могат да се възползват от уникалния опит на международната образователна мобилност. Образованието върви ръка в рука с отвореността към света и разбирането на местните/глобалните взаимозависимости. 

Pistes-Solidaires базира работата си на неформално образование, особено тези базирани на учене чрез опит. Ние създаваме образователни ситуации, за да развием социални уменип, да улесним съвместния живот и да се научим да бъдем. Изследванията и иновациите са в основата на тази работна област.

Contact Person 1Mathieu Decq, Director
E-mail: contact@pistes-solidaires.fr

Contact Person 2: Soha El Jammal, Project officer

E-mail: soha@pistes-solidaires.fr