IO4 ОПИСАНИЕ

IO4: Ръководство за програмата i-WELCOME: Настройване на i-WELCOME общността

Последният IO ще се фокусира върху разработването на изчерпателен ПАКЕТ С РЪКОВОДСТВА, с цел пилотно тестване и финализиране на всички продукти на проекта. РЪКОВОДСТВОТО ще бъде предоставено на 7 основни езика, които могат да бъдат напълно внедрени, тъй кат още съдържа всучйу основни продукти онлайн и офлайн. Друг иновативен аспект е включването на система за валидиране на новопридобитите ключови компетенции на жени от трети страни. Очаква се IO4 да има голямо ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху всички участници, особени жените, на които ще бъде дадена възможност да присъстват на програма за повишаване на квалификацията, насочена към техните нужди, като същевременно им се предлага потенциал да участват в обмен на опит, подкрепени от жена ментор. Това ще даде възможност на организациите да подобрят услугите си, както и да подобрпт учебните си програми, така че да могат да привлекат повече възрастни да участват във възможностите обучението за цял живот.

Февруари 2022
Разработване на пакета с ръководства
Юли 2022
Настройване на i-WELCOME общностите и схемите на обмен на работен опит
Декември 2022
Комбинирана обучителна дейност за учащи (C2)

Очаквайте още!