IO4 ОПИСАНИЕ

IO4: Ръководство за програмата i-WELCOME: Настройване на i-WELCOME общността

Последният IO ще се фокусира върху разработването на изчерпателен ПАКЕТ С РЪКОВОДСТВА, с цел пилотно тестване и финализиране на всички продукти на проекта. РЪКОВОДСТВОТО ще бъде предоставено на 7 основни езика, които могат да бъдат напълно внедрени, тъй кат още съдържа всучйу основни продукти онлайн и офлайн. Друг иновативен аспект е включването на система за валидиране на новопридобитите ключови компетенции на жени от трети страни. Очаква се IO4 да има голямо ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху всички участници, особени жените, на които ще бъде дадена възможност да присъстват на програма за повишаване на квалификацията, насочена към техните нужди, като същевременно им се предлага потенциал да участват в обмен на опит, подкрепени от жена ментор. Това ще даде възможност на организациите да подобрят услугите си, както и да подобрпт учебните си програми, така че да могат да привлекат повече възрастни да участват във възможностите обучението за цял живот.

Февруари 2022
Разработване на пакета с ръководства
Юли 2022
Настройване на i-WELCOME общностите и схемите на обмен на работен опит
Декември 2022
Комбинирана обучителна дейност за учащи (C2)

SET UP OF THE i-WELCOME COMMUNITIES

BLENDED LEARNING ACTIVITY FOR LEARNERS

The blended learning activity for learner took place in Cyprus in June 2023 with the aim for project participants (TCN women) to exchange experiences and enrich their understanding of enterprises’ functioning in the various countries. TCN women’s exposure to
such transnational interaction is expected to significantly impact their overall gains from participating in the i-WELCOME project. Networks to be developed through such transnational
meetings may prove valuable for future transnational cooperation while the acquired knowledge will increase their chances of employment, as well as their integration in the host
country. Through the training participants had the opportunity to develop their entrepreneurial mindset, to hear stories from established entrepreneurs and to exchange practices and experiences gained.

Testimonials