IO3 ОПИСАНИЕ

IO3 - i-WELCOME Мултифункционална отворена интерактивна платформа 

IO3 се фокусира върху създаването на i-WELCOME ПОРТАЛ, който има за цел да предложи на жените от трети страни, заинтересованите участници от трудовите пазари и приемното общество мощен, динамичен и интерактивен инструмент, базиран на авангардни технологии, който ще служи за различни цели. Очаква се той да бъде разработен с помощта на технологии с отворен код, за да бъде лесно поддържан, преносим, разширяем и адаптиевен към други контексти след края на периодът на изпълнение на проекта. Освен това, инструментът ще бъде лесен за използване, интерактивен и атрактивен и ще бъде свързан със социалните медии на проекта и официалния уебсайт.

Юни 2021
Разработване на i-WELCOME Портал
Октомври 2021
Екосистема на Отворени Значки
Декември 2021
Превод на портала