IO2 ОПИСАНИЕ

IO 2 се фокусира главно върху ключовите заинтересовани страни на пазара на труда и има за цел:

  • да документира перспективите на работодателите при набирането на жени мигранти, мултикултурните работни места, политиките за равенство на половете.
  • да разработи образователен пакет за повишаване на осведомеността на работодателите относно предразсъдъците и стереотипите по отношение на жените от трети страни, които често се сблъскват с приемането им като жертви, нискообразовани, заплахи за икономиката на приемното общество.
  • да подготвят работодателите да предложат СХЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТА за 2 месеца (IO4), за да подпомогнат ниско образованите жени от трети страни да се интегрират ефективно в местния пазар на труда чрез подходящо обучение базирано на работа и предоставяне на съвети.
Февруари 2021
Проучване на работодателската перспектива
Април 2021
Образователни материали за заинтересовани страни от пазара на труда
Юли 2021
Набор от инструменти за наблюдение на работа

CY National Report on LMS

BG National Report on LMS

ES National Report on LMS

DE National Report on LMS

IT National Report on LMS

FR National Report on LMS

GR National Report on LMS

EU Report on LMS

UNDERSTANDING TCN WOMEN’S BARRIERS TOWARDS INTEGRATION – ELABORATION OF CAPACITY BUILDING MATERIAL FOR LABOUR MARKET STAKEHOLDERS-LMS

Register to the IWELCOME platform, to get access to the capacity building material!