IO1 ОПИСАНИЕ

IO1 - Смесена програма за повишаване на квалификацията на жени от трети страни

Първият IO на проекта i-WELCOME започва с идентифициране на нуждите и характеристиките на жените от трети страни във всяка страна партньор, което ще бъде представено под формата на инфографски доклад на ЕС. Следващите стъпки включват разработването на учебната програма i-WELCOME, която ще постави основата на разработването на учебния материал за повишаване на квалификацията, както и насоки за обучители на възрастни, за да се гарантира ефективното предаване на материала.

November 2020
Национални проучвания за нуждите на жените от трети страни
January 2021
Национален/ЕС инфографски доклад
March 2021
Учебна програма насочена към жени от трети страни
May 2021
UPSKILLING TRAINING MATERIAL FOR TCN WOMEN
Юли 2021
GUIDELINES FOR ADULT EDUCATORS

Research

CY National Report

BG National Report

ES National Report

DE National Report

IT National Report

FR National Report

GR National Report

Comparative Report

Trainer Guidelines