ДАТА: 24 ноември 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН: Онлайн

Началната среща на проекта беше организирана виртуално на 24 ноември 2020 г.

По време на срещата партньорите представиха участващите организации и обсъдиха основните цели на проекта. Бяха обсъдени и разрешени важни въпроси за следващите стъпки от изпълнението и бяха определени срокове за предстоящите задачи.