Emphasys Centre, създаден през 1998 г., управлява център за ИКТ образование и ПОО, одобрен от Министерството на образованието, културата, спорта и младежта в Кипър, както и изследователски център на ЕС. Той разполага със завършен екип, който включва специалисти по ИКТ, психология, социология, образование, право, икономика, бизнес, човешки права, архитектура и графичен дизайн.

Emphasys е организиран в 4 дирекции. Дирекция ""Образование"" включва валидирани и акредитирани курсове по ИТ, като например компютърните науки на ниво А от GCE за ученици, или Европейската компютърна шофьорска книжка (ECDL) за професионалисти, като същевременно предоставя услуги за кариерно консултиране.

Дирекция ""Обучение в областта на ИКТ"" включва напълно оборудван учебен раздел STEAM и обучителен разден на ЕС, фокусиран върху предоставянето на курсове за мобилност с обучение по Erasmus+ КА1 за професионалисти и граждани на ЕС. Emphasys предлага своите услуги на разнообразно портфолио от публични и частни организации, както и на лица от всички възрасти и слоеве на обществото.

STEAM отдела е напълно обордуван с високотехнологични унструменти, за да предложи на младите хора курсове, базирани на проекти, съчетавайки роботика, 3D дизайн и печат с помощта на 3D принтер Craftbot+ и кодиране чрезз дизайн на видео игри, изпозвайки най-съвременни шлемове за виртуална реалност като например Oculus Rift S, водени от сертифицирани инструктори Lego Education Trainer. Повечето от курсовете следват подхода 4С на Lego Education: ""Свържете - Конструирайте - Обмислете - Продължете"", където на обучаемите с представя едно отворено предизвикателство, което ги поставя в позиция да търсят решение.

Дирекция ""Научни изследвания"" работи с няколко организации по проекти на ЕС по редица фондове (напр. Erasmus, AMIF, Justice) в областта на образованието и обучението, като същевременно предоставя управленска подкрепа по проекти на ЕС на училища и неправителствени организации. През годините, тя изгражда силна местна и международна мрежа, която се използва за популяризиране на проекти и инициативи на ЕС.

Дирекция ""Разработка на софтуер участва в проектирането, разработването, пилотното тестване и оценката на различни инструменти за електронно обучение, платформи, уебсайтове, приложения и портали за оценяване, въз основа на нуждите на различните проекти, изпълнявани от организацията.

Emphasys е член на Европейската мрежа за дигитално обучение (DLEARN) заедно с 25 други организации от Европа, целящи да популяризират дигиталната програма на Европа, и част от консултантската група за Дигиталната програма на Кипър.

Contact Person: Athos Charalambides (Director)

E-mail: info@emphasyscentre.com