Rinascita е социална кооперация, преследващ интереса на обществото за насърчаване на човека и социалната интеграция на гражданите чрез няколко дейности, насочени към професионалната интеграция на младежи и хора с по-малко възможности.

Дейността е насочена към заетостта на млади хора и хора в неравностойно положение чрез изграждане на възможности за постоянна заетост и насърчаване развитието на територията чрез социални интервенции.

Нашата насока е била и винаги ще бъде човекът в неговата уникалност, неговото право-задължение на реализация.

Rinascita насърчава възможности за заетост и взаимоотношенияза най-уязвимите, като едновременно предлага на своите клиенти качество, опит и ефективност.

Contact Person: Antonio Palma (President)

E-mail: info@fondazionecharlemagne.org