TPM1 (Virtual Meeting) – 24th November 2020

By superuser@emphasyscentre.com

По време на срещата партньорите представиха участващите организации и обсъдиха основните цели на проекта. Бяха обсъдени и разрешени важни въпроси за следващите стъпки от изпълнението и бяха определени срокове за предстоящите задачи.