Asserted Knowledge (AKNOW) е компания за технически косултации и снабдяване на персонал, предоставяща висококвалифицирани ИКТ услуги и персонал на организации. Важна услуга, отличаваща AKNOW от други консултантски компании, е нашият подход към доклада за бизнес анализ, който е базиран на употребата на нотация и моделиране на бизнес процеси (Business Process Model and Notation, BPMN).

Персоналът на AKNOW има дългогодишен търговски опит в подкрепа на големи, мултинационални ИКТ интегратори и задълбочен опит в координирането на няколко публично финансирани проекта от рамкова програма 6, 7 и програмата за Учене за цял живот. Настоящите дейности на AKNOW са фокусирани върху обучение чрез иновативни методологии за електронно обучение, персонализирани подходи за обучение, предоставяне на цецлево обучение за устойчивост за МСП и методи за разпространение и осигуряване на качество и инструменти, фокусирани върху целеви показатели за качество и най-добри практики/програми за придобит опит.