Postal 3 е организация, посветена на обучението, дизайна и разработването на онлайн ресурси и консултирането по проекти, чиито услуги за публични и частни организации в Испания, Европа и Америка постигат забележителен успех и растеж през последните две десетилетия.

Многофункционалният работен модел на Postal 3 интегрира инженери, компютърни професионалисти, икономисти, финансисти, дизайнери, педагози, филолози, администратори и обширен каталог от експерти по преподаване в повечето области на знаниетп, свързани с подобряването на работните компетенции.

Contact Person: Miguel Caneda

E-mail: miguel.caneda@postal3.es